خانه > درباره ما>مواد اولیه شل

مواد اولیه شل

معرفی مواد اولیه پوسته: تمام فرآوری مواد اولیه برای تولید پوسته در سراسر جهان در صدف دریایی در دریاچه های وحشی و طبیعی ، انواع رنگ طبیعی ، طلایی ، مروارید سفید ، هفت رنگ ، قهوه ای تیره ، قهوه ای مایل به قرمز ، قهوه ای ، سفید نقره ای ، سیاه و سفید طبیعی و غیره ، همه رنگ و بافت طبیعی نادر ، هیچ تابشی ، آلودگی ، طبیعی خالص ندارد ، محو نمی شود ، رنگ را تغییر نمی دهد ، جلوگیری از آتش سوزی ضد آب ، ویژگی های دست ساز خالص ، و عبور گواهینامه SGS مطابق با الزام ROS در بخشنامه اتحادیه اروپا است.

 

نقشه توزیع گونه های پوسته


  • پوسته لب سفید

  • اباپوسته تنها

  • آب تازهپوسته r

  • سیاهپوسته لب

  • لی زردپوسته p

  • Mدیگر عسل مروارید

  • Pپوسته enguin