س: زمان شما برای ساخت نمونه چیست؟

2021-04-14

A: معمولاً 3 تا 5 روز طول می کشد تا نمونه را بسازیم.